7-24-acil-sigorta-hatti
Web sitemizde ihtiyacınız olan tüm sigorta ürünleri hakkında bilgiler bulabilir ve
sigorta poliçeleriniz için online teklif alabilirsiniz.
Şişli / İstanbul
0(850) 840 1 400

Site / Apartman Yönetimi

site-apartman-yonetimi-sigortasi

Ortak Yaşam Alanlarınız Güvende

Modern hayatın gereklerinden biri de toplu yaşam alanları. Artan nüfus oranı ve gelişen şehircilik anlayışıyla insanlar daha güvende olabilecekleri apartman, site ve toplu konutları tercih ediyor. Bu tür paylaşılan yaşam alanlarının sorunsuz yönetilmesi için yöneticilere çok büyük işler düşüyor. Online Sigorta Merkezi, omuzlarınızdaki yükü almak, sorumluluklarınızı paylaşmak için yeni bir ürün sunuyor: Site/Apartman Yönetimi Sigortası.

Ev Sigortanız ile Eviniz Güvende!

Online Sigorta Merkezi Site/Apartman Yönetimi Sigortası ile evinizdeki güveni apartman ve sitenizde de yaratın.

Site/Apartman Yönetimi Sigortası hangi avantajları sunuyor?

Site/Apartman Yönetimi Sigortası, ihtiyacınız olan pek çok teminatı tek bir poliçede bir arada sunuyor: Yangın, dahili su, terör, yangın mali mesuliyet, 3. şahıs sorumluluk, makine kırılması, emniyeti suistimal, taşınan para ve işveren sorumluluk.

Ayrıca, apartmanda çalışan görevlilerin karşılaşabileceği iş kazaları sonucunda apartman yönetiminin üstleneceği işveren sorumluluklarını da karşılıyor.

Yangın sonucunda sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altında.

Site/apartman malikinin evinde patlayan su borusu veya yangının ortak alanlarda yol açabileceği hasarlar, söz konusu malike rücu edilmiyor. Sigortanız zararı karşılıyor.

Apartman veya siteye ait genel giderler için toplanmış paralardan dolayı endişe etmenize gerek yok. Çünkü bu paraların taşınmaları sırasında karşılaşılabilecek zararlar teminat altında. Periyodik bakımı yapılmış asansörlerde başınıza gelebilecek kazalarda da güvence altındasınız.

Kısacası…

Online Sigorta Merkezi, toplu yaşamın düzen ve uyumunu sağlamak için çalışan tüm site ve apartman yöneticilerimizin yanında…

Huzurlu ve sorunsuz günler dileklerimizle…

Özel Şartlar

SİTE – APARTMAN

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Çıkabilecek bir yangında, alevlerin, duman ve isin site veya apartmanınızda meydana getireceği zararlar ya da Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucu uğrayacağınız direkt zararlar ya da doğalgaz veya ısı tesisatının, her türlü gaz tüplerinin, kazanlarının vb. infilakı sonucu meydana getireceği zararlar teminat altındadır.

Dahili Su

Bina içindeki temiz veya pis su tesisatınızın, kalorifer kazanı ya da radyatörlerinizin ve açık unutulan musluklardan doğan zararlar teminat altındadır.

Duman

Bacaya bağlı ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

Grev Lokavt Kargaşalık ve Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Enkaz Kaldırma Masrafları

Hasar sonucu ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtildiği limitle teminat altındadır

Yangın Mali Mesuliyet

Otoparktaki araçlar da dahil olmak üzere üçüncü şahıs mallarına verilecek zararlar poliçede belirtilen limitle teminat altındadır.

Aşağıdaki Teminatlar alınarak kapsamı genişletilebilir.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Sel ve Su Baskını, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava
Taşıtları Çarpması, Deniz Taşıtları Çarpması, Fırtına, Kar Ağırlığı, Hırsızlık, Cam Kırılması, Makine
Kırılması, İşveren Mali Mesuliyet

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Kalorifer kazanının infilakı, binaya ait veya monte edilmiş olan parçaların düşmesi, asansörün işletimi, merdivenler ve merdiven boşluklarında meydana gelecek zararlar, pencere ve balkonlardan düşebilecek cisimlerin vereceği zararlar sonucu oluşan sorumluluklar ve kapıcı, bekçi vb. görevlilerle binanın bakım ve onarımını üstlenen taşeronların verebileceği zararlardan yöneticiye yansıyabilecek yasal sorumluluklar teminat altındadır.


© 2014 Online Sigorta Merkezi
Tüm Hakları Saklıdır, İzinsiz Alıntı Yapılamaz.

Web sitemizde tüm sigortacılık ürünlerimiz
hakkında detaylı bilgiler bulabilir ve dilerseniz yararlanmak istediğiniz sigorta poliçeleri için
online teklif alabilirsiniz.